dinsdag 8 december 2015

Statusupdate
Hildo Krop en Henk Oddens op het binnenterrein van het Ateliercomplex 

De afgelopen weken waren we druk met het voorbereiden van de rechtzaak voor 105B, ook wel 'de bomen'. In de media zijn we een aantal keer genoemd (dichtbij.nl en nu.nl) en er waren 2 radiointerviews op StadsFM. StadsFM heeft een wekelijks programma 'BewonersAlert' en daarin worden buurtthema's  besproken.

Te openen met Windows Explorer

StadsFM - BewonersAlert van 19 nov 2015
StadsFM - BewonersAlert van 26 nov 2015

Ook in de raadscommissie zijn er vragen gesteld. Zie RO 18 nov 2015 vanaf minuut 53. Vragen van Tiers Bakker (SP) en Lammert van Raan (PvdD).

Uit de reactie van de wethouder en de documentatie is duidelijk dat de wethouder zich op het standpunt stelt dat als de rechter geen actie onderneemt, dat hij dat ook niet hoeft te doen. Derhalve zijn we nu bezig te onderzoeken of we een voorlopige voorziening kunnen aanvragen voor 105A. Daarmee geven we 'de politiek' het signaal dat de omgevingsvergunningen juridisch niet kloppen én kunnen we de bouw stilleggen. Dit is niet zonder risico. Als de rechter besluit 'kort te sluiten', dan kunnen we dezelfde situatie krijgen als afgelopen zomer. Echter deze keer hebben we aanzienlijk meer munitie en dus een goede kans van slagen. 

Onze agendapunten worden behandeld in de Raadscommissie van 13 januari 2016 om 13:30 in de De Rooszaal op het Stadshuis. Komt allen! 
Voor een betere tijdsindicatie kijk de dag ervoor nog even op de kalender en klik op RO. 

Bij de raadscommissie op woensdag 9 december, zal de Plantage Muidergracht 105 dus (nog) niet behandeld worden!


Wordt vervolgd.

PS. een standaardbezwaarschrift tegen de bouwplannen van het Sint Jacob staat hier.


dinsdag 17 november 2015

Fotoverslag en At5 rapportage van de actie (opklikken voor grote foto)

Het nieuwsitem van At5 staat hier. Kom ook naar de Raadsvergadering om 13:30 in de De Rooszaal op het stadhuis! Dit is ook/juist voor publiek. Verschillende partijen zullen hier vragen over stellen.
Gluhwein, fakkels, standbeelden, presentaties, At5 en een hele goede sfeer. Bedankt voor jullie komst!

Voor reacties stuur een mail naar lucas@keuss.nl. 

vrijdag 30 oktober 2015

De politiek doet mee

Afgelopen weken hebben we verschillende bezoeken gehad van raads- en bestuurscommissieleden die poolshoogte kwamen nemen van de situatie op de Plantage Muidergracht 105. We hadden een raadsadres ingestuurd, dat is een brief aan de gemeenteraad, waarin we de zaak hadden uitgelegd en een aantal vragen hadden gesteld.

Bezoek van het bestuurscommissielid Arjen de Heus van de VVD, later die dag kwam Brahim Abid onverwacht ook nog even langs. Diezelfde week was de SP, met Michiel Wetzer en Bart Uitdenboogaart, ook ter plaatse.


Woensdag 28 oktober hebben we ingesproken bij de raadscommissie Ruimtelijke Ordening op verzoek van Tiers Bakker van de SP, het live verslag staat hier van minuut 47 tot 56.


Volgens ons ging het heel goed. Lammert van Raan van de PvdD zette ons op de agenda voor de volgende keer, Diederik Boomsma van het CDA vroeg onze gegevens en vragen waren er van de SP, PvdA en PvdD.

Het succes was waarschijnlijk ook te danken aan onze supporters die meegekomen waren naar de raadsvergadering.

Wordt vervolgd op de volgende raadsvergadering van woensdag 18 november! U bent van harte uitgenodigd.

maandag 19 oktober 2015

Bouw opnieuw stilgelegd (voor even)


Vandaag is de bouw opnieuw stilgelegd. Helaas maar tijdelijk. Vanochtend hebben we de aannemer gevraagd om de constructietekeningen van de bemaling en de fundering van de omliggende panden. Die hadden ze niet en het heien werd voor de tweede keer gestopt. Politie kwam langs, Ester en Ilan waren er met de koffie (ook voor de heiers, die konden tenslotte niet verder) en verschillende omwonenden kwamen ons een hart onder de riem steken.

Liesbeth wist een scanauto van Cition te stoppen én te controleren op de parkeervergunning voor deze auto:

Die was er niet en dus moesten de hekken van de 3 (!) parkeervakken weggehaald worden die daar al maanden stonden. Kennelijk zonder ooit vergund te zijn. Tip voor gratis parkeren: zet je auto achter een traliehek! Die auto's worden nooit gecontroleerd. Vervolgens hebben we onze eigen auto's daar neergezet, zodat ze niet meer konden laden en lossen (foto boven).

Politie, handhaving en onze advocaat kwamen allemaal langs. Ondanks het ontbreken van allerlei stukken mocht de ontwikkelaar toch doorgaan met heien, omdat door een wetsverandering het stoppen van het heien sinds kort privaatrechtelijk wordt afgehandeld in plaats van bestuursrechtelijk. Wat zoveel betekent als dat je schade moet kunnen aantonen voordat de bouw stil wordt gelegd.

Handhaving kwam die middag langs en constateerde inderdaad scheuren bij de Plantage Lepellaan 3 (en later ook nummer 2), maar zag hierin te weinig funderingsschade om een bouwstop af te kondigen. Het ontbreken van allerlei documentatie werd gezien als een probleem van de ontwikkelaar met zijn toekomstige buren, maar niet iets waar de gemeente nog iets mee deed. Dat vonden we tamelijk bizar. En handhaving was het daar zelfs mee eens! Letterlijk zei ze: 'de slager keurt zijn eigen vlees'. En dat was het.

Morgenochtend komt handhaving nog eens controleren hoe hard de heiklappen zijn. We zijn benieuwd wat ze er van vinden. Wij vinden het veel te hard. En dat vinden onze huizen ook. Net als bij de buren ontstaan er (langere en diepere) scheuren bij de trap.

vrijdag 16 oktober 2015

Niemand verantwoordelijk

Het heien gaat gewoon door en om 8 uur 's ochtends zijn we wederom hard ons bed uit geschud. Op nog geen 10 meter van onze oude huisjes wordt doodleuk geheid. Dat dit is toegestaan is echt van de zotte. Volgens de 'deskundigen' is deze methode 'trillingsarm', maar de werkelijkheid is dat onze huizen staan te schudden.

Handhaving (Rob Smits deze keer, Jan Middeljans is op vakantie) en de omgevingsdienst Noordzeekanaal zijn gebeld. Rob Smits nam niet de moeite om de documenten te lezen maar wist wel te melden dat hij niet veel kon doen en zeker niets tegen het trillen en schudden en: 'als een paal verkeerd staat, dan laten we de berekening opnieuw uitvoeren, maar we treden niet op'. Volgens hem is het enige drukmiddel het aanspannen van een kort geding tegen de ontwikkelaar als schade aantoonbaar is.

Vervolgens verwijst hij naar zijn voormalige collega's bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaal die deze methode en de constructie tekeningen gekeurd hebben. De Omgevingsdienst Noordzeekanaal uit bed gebeld (de contactpersoon 'werkte' thuis)  en die stelt op zijn beurt dat de afdeling Vergunningen en handhaving hierover gaan. Wie is hier nou verantwoordelijk? 


Toezicht net zo goed als bij de banken... vóór de crisis.

Dus als we het goed begrijpen levert de ontwikkelaar constructietekeningen pas aan, nadat de omgevingsvergunning is afgegeven. De constructietekeningen bevatten essentiele zaken zoals de heimethode, het heiplan, de bemaling en de waterhuishouding. Voor de leek: als dit fout gaat, gaat de fundering van de buurpanden er aan. Hiertegen kan je niet bezwaren (dit hadden we wel gedaan, maar kennelijk voor niets). 

Die constructietekeningen gaan voor controle naar een geprivatiseerde dienst, Omgevingsdienst Noordzeekanaal in dit geval, en die schrijft een advies aan de coordinator vergunningen van de gemeente. De coordinator keurt dit altijd goed, want bij afwijking moet ze de wethouder kunnen uitleggen wat er mis is. Geen deskundigheid die bij die functie hoort, zij keurt dus altijd goed.

Daarna mag de onderbezette afdeling Handhaving beoordelen of de ontwikkelaar zich houdt aan het plan en voor een aantal werkzaamheden samen met de ontwikkelaar de uitvoering ter plekke uitwerken. Dat gebeurt in de praktijk zelden. 

Als omwonende kun je alleen achteraf ´protesteren´ als de scheuren in je muur bewijzen dat de fundering verzakt is en het bouwproces kennelijk ondeugdelijk.

Dit woud van taken, processen en geprivatiseerde controle kennen we van de bankenwereld. Alwaar het hosanna was, met commerciele kredietbeoordelaars in de rol van toezichthouder, totdat het grandioos mis ging. 

Handhaving verzuchtte dat de 'slager zijn eigen vlees keurt'. Een waar woord.Van Rossum had een ´advies´ laten schrijven door een bevriend bureau waarbij de gewraakte heimethode en stevige fundering bij de buren het uitgangspunt waren. In het advies staat nota bene dat risico op schade met deze methode niet voorkomen kan worden en dat er ook aan een aantal voorwaarden voldaan moet worden om de schade binnen de perken te houden. Deze voorwaarden worden vervolgens genegeerd en in de uitvoering met voeten getreden. 

Klachten? Pas als je huis aan het instorten is, dan kan je met hoge kosten via de rechter je gelijk halen. 

Voor de 3e keer gestart tegen de regels in

Dat er gebouwd wordt mag overigens helemaal niet. In het advies van de Omgevingsdienst Noordzeekanaal staat (dit is ook wettelijk verplicht):
'Mits: Ten minste 3 weken voor uitvoering de volgende gegevens worden aangeleverd', getekend 30 september. Op zijn hoogst zou dus volgende week woensdag 21 oktober begonnen mogen worden.

Maar zelfs dat mag niet, want er ontbreken nog een hele hoop (essentiele) stukken, die verderop in de adviesbrief gemeld worden. En ook de omgevingsdienst Noordzeekanaal liet zich ontvallen dat er nog stukken van deze zaak liggen die nog beoordeeld moeten worden. Doe daar 3 weken bij en de bouw zou pas op zijn vroegst half november mogen starten.

Voor de 3e keer is Van Rossum dus gestart met bouwen/slopen terwijl dat volgens de regels helemaal niet mag. Wanneer treedt de gemeente eens tegen hem op? En waarom kondigt de gemeente niet eens een bouwstop af om eerst de procedures met omwonenden netjes af te ronden?

Scheuren in de muur

In de muur zijn de scheuren langer en dieper geworden. De foto's zijn niet zo duidelijk, dus we wachten nog even de foto's uit de nulmeting af. Handhaving hebben we een mail gestuurd in ieder geval een bouwstop af te kondigen omdat er veel te vroeg gestart is met heien (zie boven). Wel raar, dat je administratieve fouten moet gebruiken om echte schade te voorkomen. 
 donderdag 15 oktober 2015

Heihoogte niet conform bestemmingsplan

 
U heit in de Binnenstad, 50 cm van een historisch pand. Mag dat?


We zitten thuis te trillen bij elke klap. Het heien is weer begonnen en we hebben handhaving gevraagd in te grijpen. We snappen er niets van. De hele binnenstad, inclusief de buurman op Plantage Muidergracht 103, gebruikt(e) de schroefmethode, maar hier mag Van Rossum de goedkope optie nemen met grote risico's op schade voor de belendende panden. Binnenkort komt de waterhuishouding aan de beurt, als dat op dezelfde manier gaat, is de kans groot op een rotte fundering voor omliggende panden.

De documentatie levert, zoals we inmiddels helaas gewend zijn, meer vragen dan antwoorden.
Tekeningen ontbreken, afstanden kloppen niet, onjuiste aannames worden gemaakt, voorwaarden geschonden en risico's simpelweg genegeerd. Handhaving hebben we daarover gebeld en die verwijzen weer terug naar afdeling Vergunningen. Afdeling Vergunningen verwijst weer naar een advies van de geprivatiseerde omgevingsdienst Noordzeekanaal en stelde dat we in ieder geval geen bezwaar konden maken tegen de heimethode (wat we formeel gezien overigens wel al gedaan hadden). Niemand is kennelijk verantwoordelijk en het slopen van onze panden kan doorgaan. 

Onze expert kwam met onderstaande analyse van de documentatie. De risico's zijn evident en de documentatie rammelt, hoe kan de gemeente dit zomaar goedkeuren en vaag doen over haar verantwoordelijkheid? 


Opmerkingen betreffende funderingswerkzaamheden (palen)

Betreffende controleberekening Ronald Devente 25 september 2015 (behorende bij besluit BWT 157 3851 gemerkt 12) Dit lijkt op controle door een gemeenteambtenaar door het stempel, maar is het niet. Wie van de gemeente heeft dit geaccodeerd? Er zou dus een handtekening van een gemeenteambtenaar moeten staan niet van een extern adviesbureau.

De kleinste paalafstand is de h.o.h. maat van de betreffende palen 1388 mm. (tekening gemerkt 15)de diameter van de betreffende palen gedeeld door 2 (231mm. (bestaande paal) +285mm. (nieuwe paal) = 258mm. Geeft 1388-258 = 1130 mm i.pv. 1388 mm. Ook is de diameter van de nieuwe paal niet correct 285 mm. i.p.v. 231mm. volgens tekening gemerkt 15.
(De gebruikelijke manier om paalafstanden te meten is de afstand tussen de palen, niet de h.o.h maat. ID geotechniek spreekt over paalafstanden en niet over h.o.h. maten) Gezien het feit dat in theorie het zo mogelijk zou zijn dat als men h.o.h. maat als uitgangspunt neemt, palen elkaar gaan overlappen en dat wordt erg lastig bouwen.)

De conclusie dat er ruim voldaan wordt aan de eisen door ID geotechniek (gemerkt 11) gesteld is dus niet juist. De minimumeis is 2,0x (Db+Dn) = 2,0x(231+285)= 1032 mm. 1130-1032= 98 mm. i.p.v. Van 1388-924= 464 mm. Een verschil van maar liefs 366 mm.
Als je 464 mm. ruim noemt is het niet erg aannemelijk dat 98mm. ook ruim zou kunnen zijn.
Dan worden er onbegrijpelijke beoordelingscriteria gebruikt.

Verder is het advies van ID geotechniek (gemerkt 11) om de gegeven minimumeisen ruim aan te houden. Zij menen ook dat het handhaven van deze afstanden geen garantie zijn voor het uitblijven van schade.
In het voorgestelde funderingsplan wordt uitgegaan van een heidiepte gelijk aan het naastgelegen huis (Plantage Muidergracht 103) -19,5 m NAP. Wordt echter deze diepte overschreden met 1 cm. Dan geldt de zwaardere eis voor de afstand tussen de palen van 3,5D bestaand +3,5D nieuw, dan wordt de minimumeis niet meer gehaald. 

Het risico dat de palen dieper worden geslagen dan de voorgestelde -19,5 m. wordt nergens vermeld.
De vraag is hoe dit gemonitord gaat worden. Is de gemeente instaat om dit controleren? Kan de bouwer aangeven hoe hij dit gaat monitoren? Is het wel mogelijk om op de cm. nauwkeurig te heien.
Hoe zijn de paallocaties van de bestaande woning op Plantage Muidergrach103 bepaald? Waar zijn de tekeningen/gegevens?

Samenvattend
Binnen de opdracht van de bouwer is ID geotechniek uitermate voorzichtig en waarschuwt voor risico's. Het advies is nadrukkelijk geen advies over de te kiezen funderingsmethode. Eerder waarschuwt het voor de risico's die zijn verbonden met de gekozen heimethode. Er wordt maar net voldaan aan de minimumeis, wat strijdig is met het advies van ID geotechniek. Er zijn grote berekeningsfouten gemaakt door Ronald Devente en de controlerende ambtenaar die zijn stempel heeft gezet, heeft zijn handtekening en naam vergeten te melden. Verder is het niet gebruikelijk om een sondering buiten het bouwterrein (in dit geval op de straat) te kiezen, wenselijker is in het bouwplan, dat is meer representatief. Het is niet duidelijk waar de gegevens van de paallocaties van perceel Plantage Muidergracht 103 op gebaseerd zijn. Er wordt verwezen naar telefonische informatie van de opdrachtgever zelf. Het is zeer onwaarschijnlijk dat hierbij een volledig en accuraat beeld geschetst is van alle fundering van de rondom gelegen panden.

Grondwaterstand
In de brief van de gemeente DGK01 30 september 2015 wordt o.a. gevraagd om aanvullende gegevens ten aanzien van de grondwaterstand. Het lijkt ons dat dit voor de uitvoering moet worden ontworpen en besproken gezien de kwetsbaarheid van houten palen voor grondwaterverlaging. (Dit is cruciaal omdat de effecten van grondwaterverlaging pas op de lange duur hun uitwerken hebben) Niet zoals nu voorgesteld tijdens de uitvoering. De gemeente zou hier meer het algemeen belang moeten dienen en ook de belangen van de omwonenden in het oog moeten houden. Er moet ons inziens een bemalingsplan (waarin ook monitoring is omschreven door gemeente en bouwer) en constructietekening komen van de waterkerende constructie. In de tekening (gemerkt 15) staat geschreven “voorziening ten behoeve van ontgraving en bemaling door derden”(Wie zijn die derden?). Ons inziens zijn er geen belemmeringen deze voor aanvang van de bouw aan te leveren. Nee, is het zelfs noodzakelijk om de risico's die gepaard gaan met het verlagen van de grondwaterstand te kunnen beoordelen en zonodig in geval van calamiteiten te kunnen verhogen.

Algemene opmerking ten aanzien van de tekening (kenmerk 15) slordig.

Specifiek: een inheihoogte van 19,5 m+ N.A.P is wel erg hoog, gaat de gemeente dat handhaven? (moet zijn -19,5m+ N.A.P.) De hoogte is niet conform het bestemmingsplan (max 13m)! 

donderdag 8 oktober 2015

Vragen aan afd. Vergunningen

De ambtenaar van de afdeling Vergunningen die onze zaak doet, mailde ons vandaag dat ze, eerlijk waar, de projectontwikkelaar/particulier Van Rossum niet had voorgetrokken bij het verlenen van de omgevingsvergunningen om het ateliercomplex te slopen. Dat was nobel van haar, maar toen we bleven wel met nog wat vragen zitten. Die hebben we haar ook maar gemaild (zie onder) en ze antwoordde ons: dat ze onze vragen als een klacht zag. Nou zeg. En dat haar 'senior medewerker' ons gaat bellen. We zijn benieuwd! Zou die de antwoorden hebben? En dat we het verder maar met de rechter op moesten nemen. Euh... zij stelde toch dat ze integer was, waar is de rechter dan voor nodig? Dit waren de vragen: 


- waarom heeft de gemeente álle uitgangspunten uit de brief van het Dagelijks Bestuur van 12 april 2011 en de kwaliteitstoets uit 2010 genegeerd?

- waarom heeft de gemeente de sloop van het ateliercomplex (een orde 3 pand) gefaciliteerd, als de gemeente de macht had dit te stoppen? De kwaliteitstoets uit 2010 had de gemeente hiervoor kunnen gebruiken.

- waarom is de sloopaanvraag van 2010 in augusutus 2015 ineens 'onvindbaar' en is nu deze eind september ingetrokken? Terwijl deze dus kennelijk wel voorhanden was om de omgevingsvergunning van feb 2015 te verlenen? De omgevingsvergunning had ingetrokken moeten worden.- waarom gebruikt de gemeente ondeugdelijke argumenten als 'onlosmakelijk belang' om een sloopaanvraag van 2010 te koppelen aan een omgevingsvergunning van 2015? De gemeente had de omgevingsvergunning in moeten trekken.

- waarom heeft de gemeente omwonenden niet in de gelegenheid gesteld om tegen de sloop te bezwaren door de sloop te presenteren als onherroepelijk (zie aanvraag omgevingsvergunning)? En heeft de gemeente omwonenden niet uitgelegd dat er alleen gebouwd kan worden als de sloop niet bezwaard wordt? Dezetruc van Van Rossum was de gemeente bekend, de gemeente heeft er aan meegewerkt en dit aan andere belanghebbenden verzwegen.

- waarom heeft de gemeente toegestaan dat de sloop middenin de zomervakanties plaatsvond, nog geen 3 weken na de beslissing op bezwaar? Dit mag zelfs niet volgens het bouwbesluit dat hier 4 weken voorschrijft.

- waarom heeft de gemeente de sloop niet pas toegestaan, nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk was? Die beleidsruimte was er. Sterker nog het bouwbesluit schrijft iets anders voor. Tegen het bouwbesluit in heeft de gemeente actief meegewerkt aan een onomkeerbare situatie, die ontegenzeggelijk in het voordeel is van Van Rossum en zwaar in het nadeel van alle andere belanghebbenden.

- waarom staat de gemeente verhoging van het orde 3 pand toe? De gemeente hoefde dat niet te doen. Het 'geen bezwaar' van CWM is niet bindend. Daarnaast onderschreef het CWM de conclusies uit de kwaliteitstoets van 2010. De gemeente had het volste recht om 'nee' te zeggen.

- waarom heeft de gemeente tot 3 keer toe het bestemmingsplan geprobeerd aan te passen in het voordeel van 1 particulier?

- waarom wijkt de gemeente af van het huidige bestemmingsplan in het voordeel van 1 particulier?

- waarom wordt het bezwaar van Arre Okker ná de hoorcommissie beschouwd als niet ontvankelijk, omdat het te laat ingeleverd zou zijn, terwijl hij wel gehoord is? Juridisch valt alles wat bij een hoorcommissie wordt gezegd nog onder bezwaar. Dat is dus ondeugdelijke argumentatie. Opnieuw in het voordeel van Van Rossum.

- waarom stuurde de gemeente vooraf haar pleitnotitie niet naar de betrokken bewoners, maar wordt dit tijdens de hoorcommissie als hand out uitgedeeld om haar niet-neutrale beslissingen te verdedigen? Dit was in het nadeel van de omwonenden, omdat zij zich daarop niet konden voorbereiden. De gemeente daarentegen eiste van alle bezwaarden 10 dagen voorafgaand alle documentatie. (Overigens een onmogelijke opgave als de brief 14 dagen van te voren bezorgd wordt).

- waarom zat er geen herplantplicht in de omgevingsvergunning? Dit is verplicht. bij de hoorcommissie gaf de gemeente toe deze nog aan te leveren. Dit is tot dusver (6 maanden+) niet gekomen.

- waarom gaat het kapgedeelte van de omgevingsvergunning geheel in tegen het bomenbeleid van Amsterdam?

- waarom ontbreekt de formele kapaanvraag? De gemeente wilt toch niet beweren dat u op mondelinge afspraken de vergunning verleend heeft? Hier zijn officiele documenten voor.

- waarom ontbreekt een schriftelijk boomadvies van de boomdeskundige? Boomdeskundigen vullen dit op een formulier in. Waar is dit formulier? Opnieuw, hier zijn standaardformulieren voor.

- waarom gebruikt de gemeente de onthutsende motivering voor het slopen van een 100 jaar oud historisch ateliercomplex en het kappen van bomen:'omdat er woonhuizen worden gebouwd'? Dit is dus de gemeentes motivatie waarom dit kapot moest? Nogmaals, er was de bestuursrechtelijke beleidsruimte om 'nee' te zeggen.

- waarom heeft de gemeente de heer van Rossum niet gehouden aan de voorwaarden van de erfpachtcontracten?
Zoals bijvoorbeeld
1) de maximale bebouwing: 144m2 woonruimte, 25 m2 atelier en 51m2 bergruimte. Nu komt er meer dan 300m2 woonruimte.
2) het terrein had eind 2014 al ontwikkeld moeten zijn. Dat was het niet.
3) het recht van overpad dient tenminste 3 bij 3 meter te zijn. Het wordt minder.
4) 105B dient uitsluitend als tuin en verkeersruimte gebruikt te worden. Alle bomen van 105B worden gekapt, de tuin weggemaaid en het perceel volgebouwd.
De omgevingsvergunningen gaan lijnrecht in tegen de voorwaarden van de erfpachtcontracten.


We zijn zeer benieuwd de beantwoording van de vragen. Misschien dat de senior medewerker het weet?

dinsdag 6 oktober 2015

Gemeente faciliteert sloop van historisch ateliercomplex van Hildo Krop


Gemeente faciliteert sloop van historisch ateliercomplex met ongeldige vergunningen en buiten het bestemmingsplan om, om projectontwikkelaar van een woonhuis te voorzien.

Op de Plantage Muidergracht 105 is het oude ateliercomplex van Hildo Krop en Jaap Kaas gesloopt en zijn een aantal bomen gekapt, zonder dat daar geldige (omgevings)vergunningen voor zijn verleend en zonder dat dit binnen het bestemmingsplan paste. Het cultuur historisch complex ligt in beschermd stadsgebied en is onderdeel van de Unesco bufferzone en is 5 jaar geleden voor een minimale prijs door de gemeente verkocht aan een projectontwikkelaar die er zijn eigen, 6 keer grotere, woonhuis wil neerzetten in ‘historiserende’ stijl. Een stijl waar deze projectontwikkelaar patent op heeft. Omwonenden en belanghebbenden, zoals Mieke Kleinendorst, die aanpalend hieraan, haar atelier heeft, zijn furieus. 

De bouwplannen gaan lijnrecht in tegen alle bezwaren en uitgangspunten zoals die al jaren geleden waren bepaald door het Algemeen Bestuur van de gemeente zelf. Het streven was het ateliercomplex in enigerlei vorm te behouden en eventueel te integreren in nieuwbouw waarbij rekening gehouden zou worden met de historische gevestigde nijverheid van dé beeldhouwers van de Amsterdamse School, Hildo Krop en Jaap Kaas. En waarbij het bouwvolume sterk beperkt zou blijven, rekening gehouden zou worden met de privacy, inkijk en zonuren van omwonenden, de ruimtelijkheid en het groen behouden zouden blijven en de gevelwand niet ‘aangeheeld’ zou worden.

Deze afspraken worden door de projectontwikkelaar niet nagekomen en daarvoor in de plaats bouwt hij 2 zo groot mogelijke woonhuizen om zijn opbrengst te maximaliseren. Navraag bij de gemeente over de ongeldigheid van de vergunningen, de verkoopvoorwaarden waaronder de percelen ooit zijn verkocht en de ‘oprekking’ van het bestemmingsplan levert vooral een oorverdovende stilte op. (WOB) Verzoeken om essentiele documenten zoals herplantplicht, kap- en sloopaanvragen en boomadviesrapporten, resulteren in antwoorden als ‘zoekgeraakt’ bij digitalisering of worden simpelweg genegeerd. Ondertussen gaat de projectontwikkelaar gewoon door probeert hij de omwonenden te intimideren door te dreigen met financiele claims.
dinsdag 22 september 2015

Achtergrond Kunstenaarsateliers

Dit artikel was een onderdeel van het december nummer van maandblad Amstelodamum, geschreven door David Mulder, met medewerking van Esther Wouthuysen. Dit is de online versie.

Zoals op sommige oude foto's nog is te zien, was de Plantage bebouwd met kleine huisjes afgewisseld met houten schuttingen.


Houten schuttingen hoorden bij de aanblik van de Plantage, ook, zoals hier, aan de achterkant van het voormalige Sint Jacobsgesticht aan de Plantage Muidergracht. Links het nog bestaande schoolgebouw op nr. 20 en rechts het in 1935 afgebroken Panoramagebouw. Foto Jacob Olie 1892, SAA, beeldbank nr. 10019A000449.

Het kleine stukje Plantage Muidergracht 105 tot 107 is een van de weinige plekken in de hele buurt die aan de oude Plantagebestemming en - sfeer herinnert: de huizen met die nummers liggen inpandig achter de houten schutting. Erachter ligt een klein lommerrijk pleintje, omzoomd door verschillende oude gebouwtjes: het onderstuk van een 18de-eeuws woonhuisje, een atelier in Amsterdamse Schoolstijl, een atelier met alleen bovenlicht, de achterkant van de houten chaletvormige oudste paardenstal van de AOM en de stenen paardenstal/loods, eveneens van de AOM. De bezoeker bevindt zich in een uniek historisch hoekje van Amsterdam. Hier in deze gebouwtjes hadden vanaf de jaren '20 van de vorige eeuw verschillende beeldhouwers hun ateliers: Hildo Krop, Jaap Kaas, Karel Kneulman, André Schaller en Mieke Kleinendorst. Hier en daar slingeren nog brokken natuursteen die op bewerking wachten…Binnenterrein achter Plantage Muidergracht 105-107, 1967. Hier is de houten stal nog in zijn oude staat te zien. Foto J. Stam, SAA, beeldbank nr. 010003049652.

Binnenterrein achter Plantage Muidergracht 105-107. 1: Plantage Muidergracht 105, oorspronkelijk 18de eeuw, van 1921 tot 1927 woning van Hildo Krop. 2: Oude atelier van Hildo Krop, in 1922 door de gemeente in Amsterdamse Schoolstijl gebouwd. 3. Atelier van Jaap Kaas, in 1963 door de gemeente gebouwd. 4. Door brand verwoeste oudste paardenstal van de AOM. 5. Achterzijde van Plantage Middenlaan 60, in 1876 naar ontwerp van G.B. Salm gebouwd voor directeur van de AOM K.H. Schadd. 6. Achterzijde van Plantage Middenlaan 62, in 1867 gebouwd voor A.G.M. Caramelli. 7. Magazijn in opdracht van Technisch Bureau v/h Nierstrasz in 1912 gebouwd door J.W.F. Hartkamp. In 1958 liet hetzelfde bedrijf het pakhuis aan de noordzijde met een verdieping verhogen door A.J. Westerman. 8. Stenen paardenstal, in 1877 naar ontwerp van G.B. Salm gebouwd. 9. Verbindingsgebouw tussen de twee paardenstallen. Foto EW 2013.

Bouw stilgelegd
Gisteren is op last van de gemeente Amsterdam de bouw stilgelegd van de omstreden nieuwbouw aan de Plantage Muidergracht 105. Zoals op de foto hierboven te zien is, is men niet verder gekomen dan de eerste helft van de eerste paal.
Op de plek van Plantage Muidergracht 105 stond afgelopen zomer nog een cultuurhistorisch ateliercomplex, met onder andere het oude woonhuisje van kunstenaar Hildo Krop van de Amsterdamse school. Dit pand was onderdeel van de Unesco bufferzone. Een gemeentelijke kwaliteitstoets uit 2010 noemde de ateliers nog van niet te overschatten cultuurhistorisch belang; dit werd onderschreven door de Welstandscommissie. Helaas is dit ateliercomplex afgelopen zomer tot verbijstering van de buurt gesloopt.   

In de maanden daarvoor is veel te doen geweest over de bouwplannen aan de Plantage Muidergracht. De bouwplannen pasten niet in het bestemmingsplan. De kap- en sloopaanvraag van de omgevingsvergunningen bleken ook niet te bestaan. Daarnaast zijn de afspraken die de projectontwikkelaar Van Rossum met de gemeente maakte over de bestemming en het behoud van de ateliers, niet nagekomen. Net als bij het project op Laagte Kadijk 51-58 transformeert de projectontwikkelaar goedkope ateliers naar dure woonhuizen en overschrijdt hij de maximale bouwhoogtes. Ditmaal met factor 3. 

Van Rossum heeft uiteindelijk niet gewacht op de uitkomsten van de nog lopende procedures. Hij heeft in augustus opdracht gegeven tot sloop van het historisch complex. Vandaag kwam deze langlopende zaak tot een nieuw dieptepunt. Een bouwbedrijf begon met heien. Gelukkig dat een buurtbewoner direct actie ondernam. Hij nam contact op met de gemeente. Deze verzekerde dat er absoluut nog niet geheid mocht worden. Binnen tien minuten kwam de opdracht om het heien stil te leggen. Blijkbaar wilde van Rossum opnieuw niet wachten tot alle procedures in orde waren. Dat er bij de aannemer van het heibedrijf intussen ook de gedachte was opgekomen dat er misschien iets aan deze onderneming niet deugde, bleek wel uit de eerste zenuwachtige vraag die hij de toegesnelde buurtbewoner stelde: “Bent u van de krant?”